Snelle levering
Klantgericht
14 dagen retour
Kwalitatieve producten

Privacy Policy

Privacyreglement Alan 
Dit is het privacyreglement van ALAN BV, gevestigd te Steenhuffel, Haan 20..
Dit is het privacyreglement van de website www.BO-store.be (hierna: "Website") en geeft u als gebruiker van de website inzicht in de gegevens die Alan in dit kader verwerkt, de doeleinden waarvoor we ze verwerken en de wijze waarop ze verwerkt worden.
Leën respecteert de privacy van alle gebruikers van de Website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
 
Links naar websites van derden
Op de Website zijn links naar websites van derden te vinden, zoals onze kantoorartikels, gravure service en de gepersonaliseerde stempels. Gebruikers worden na het aanklikken van voornoemde links doorgeleid naar de website van de betreffende derde (hierna: “Derde Websites”). Op het gebruik van dergelijke Derde Websites is het privacyreglement van de desbetreffende derde van toepassing. Gebruiker dient het privacyreglement van deze derde te lezen om inzicht te krijgen in hoe deze partij omgaat met uw persoonsgegevens. Leën is niet aansprakelijk voor de informatie die door derden wordt verstrekt, verwerkt, of verzameld tijdens het bezoeken van dergelijke Derde Websites.
 
Cookies
Teneinde gebruikers van de Website in staat te stellen gebruik te kunnen maken van de volledige functionaliteit van de Website, plaatst Leën kleine hoeveelheden informatie (cookies of vergelijkbare technologieën) op de door haar gebruikers gebruikte randapparatuur (zoals een laptop, tablet, telefoon), dan wel leest Leën informatie af zoals deze zich bevindt in de browserinstellingen op de randapparatuur van haar gebruikers.
 
Leën maakt gebruik van maakt gebruik van onderstaande "soorten cookies":
 
Functionele cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van de gevraagde dienstverlening dan wel het tonen van de gevraagde website en de bijbehorende functionaliteit. Voorbeelden van dergelijke cookies zijn cookies die bijhouden welke producten er in het winkelwagentje zitten, die een login onthouden en cookies ter herinnering van de taalvoorkeur van de gebruiker tijdens de browsersessie. Deze cookies worden niet langer bewaard dan de betreffende browsersessie.
 
Cookies ter optimalisatie van de gebruikerservaring, de dienstverlening en de kwaliteit daarvan
Leën heeft de voorafgaande toestemming nodig van haar gebruikers alvorens gebruik te mogen maken van niet-functionele cookies. Een gebruiker geeft diens toestemming door de daarvoor bestemde keuze op de Website aan te klikken.
Deze cookies worden gebruikt om u als bezoeker van www.BO-store.be te kunnen voorzien van een verbeterde dienstverlening en gebruikerservaring. Deze cookies herinneren bijvoorbeeld nadat de browsersessie is afgelopen de loginnaam van een betreffende gebruiker opdat de gebruiker deze bij haar volgende bezoek aan het portaal niet opnieuw hoeft in te voeren (hiertoe slaan we informatie op zoals uw naam en adres, telefoonnummer en e-mailadres, zodat u deze niet bij iedere nieuwe aanvraag hoeft in te vullen).
Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
 
Deze cookies worden bewaard na afloop van de eerste browsersessie tot zo lang we het nodig achten om het doel te bereiken waarvoor ze initieel verzameld werden. Bijvoorbeeld wanneer u bestelt, worden uw gegevens sowieso bijgehouden tot wanneer de termijn van klachten of garanties verlopen is en u geen aanspraak meer kan maken op issues. Tenzij de gebruiker in die periode weer verschijnt; dan wordt de termijn steeds verlengd met de termijn om de vooropgestelde doelen te halen. Gegevens kunnen ten allen tijde verwijderd worden na schriftelijke aanvraag via hetzelfde e-mailadres dat initieel gelinkt werd aan de gegevens in onze databank.
 
Bij uw eerste bezoek op een van onze websites krijgt u de mogelijkheid om geen gebruik te maken van cookies. Ook als u eerder heeft aangegeven gebruik te willen maken van cookies, kunt u deze toestemming op elk moment weer intrekken door middel van het weigeren of wissen van de toestemming op het gebruik van cookies in uw internetbrowser. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden met behulp van de Help-functie van jouw browser.
 
Google Analytics
Alan maakt gebruik van Google Analytics cookies teneinde het gebruik van de Website en diensten te kunnen analyseren. Hierbij is ervoor gekozen slechts een deel van uw IP-adres te registreren en worden gegevens niet gedeeld met andere diensten van Google Inc. Google Analytics cookies geven Leën informatie over het gebruik en navigatie binnen/tussen de Website en/of diensten. Deze informatie helpt Leën om de indeling van de Website en diensten te verbeteren om deze beter af te stemmen op de behoeftes van haar gebruikers, trends te analyseren en het traceren van navigatiegedrag. De informatie die met behulp van deze cookies wordt verzameld, wordt verstrekt aan Google Analytics teneinde deze in staat te stellen het gebruik dat wordt gemaakt van de Website en/of diensten te evalueren en statistische rapporten daarvan op te stellen. Meer informatie over het gebruik door Google Analytics van de aan haar verstrekte informatie kan worden gevonden in de Privacy Policy of Google Analytics.  
 
Indien u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van deze cookies, leggen onze servers de gegevens vast die uw browser verzendt vanaf uw randapparatuur naar de server waarop de opgevraagde informatie zich bevindt wanneer u de Website bezoekt. Hiervan worden serverlogbestanden bijgehouden. Deze serverlogbestanden bevatten gegevens als uw webverzoek, IP-adres en informatie over de browser die wordt gebruikt zoals browsertype, browsertaal en de datum en tijd van uw verzoek (loggegevens). Bij een volgend bezoek aan de Website kunnen wij u herkennen.
 
Deze informatie wordt gebruikt om website statistieken samen te stellen en om een beeld te verkrijgen van populaire webpagina’s en welke derde websites naar onze sites linken. We hebben uitsluitend de intentie om deze gegevens - waaronder uw IP-adres – te gebruiken om eventuele problemen met onze server te lokaliseren/op te sporen of andere technische problemen met de Website en/of diensten en om misbruik daarvan op te sporen.
Dergelijke cookies worden bewaard na afloop van een browsersessie voor zo lang we het nodig achten om ons vooropgestelde doel te halen waarvoor we de gegevens tenzij de gebruiker in die periode weer verschijnt dan wordt de termijn steeds herstart vanaf het nieuwe bezoek.
 
Social media
Op de Website zijn zogenaamde socialmediaknoppen opgenomen van Facebook, Instagram en LinkedIn. Met behulp van deze socialmediaknoppen kun je ervoor kiezen om via je eigen socialmedia-account bij voornoemde diensten aan te geven dat je geïnteresseerd bent in onze producten en diensten. Als je op een socialmediaknop klikt, kan door de betreffende socialmediadienst één of meerdere cookies ter herkenning van jou worden geplaatst. Dit zal vervolgens zichtbaar zijn voor de bezoekers van je persoonlijke socialmedia-websitepagina’s. Op het gebruik van dergelijke socialmediawebsites zijn de betreffende voorwaarden van die socialmediadienst van toepassing. Het privacyreglement van Leën is uitdrukkelijk niet van toepassing op het gebruik van dergelijke socialmediadiensten. Zie ook onder het kopje ”Links naar websites van derden”.
 
 
Communicatie en nieuwsbrieven
Wanneer u als bezoeker van onze Website een e-mail of andere berichten Leën verzendt, zullen we dergelijke berichten gebruiken en bewaren om en zolang nodig om uw vragen te verwerken/uw verzoeken te beantwoorden (gebruikerscommunicatie).
U kunt u aanmelden voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van onze aanbiedingen, acties en nieuws. Dan wordt uw e-mailadres en naam opgeslagen. Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen? Meld je af door onderaan eender welke door ons verstuurde nieuwsbrief te klikken op de daartoe bestemde knop.
 
 
Delen met derden
Alan deelt in de volgende gevallen persoonsgegevens met derden:
 
Als we dergelijke gegevens aan onze (sub)verwerkers verstrekken teneinde de aan hen opgedragen (deel van de) dienstverlening uit te voeren. Deze derden mogen de gegevens alleen verwerken in (sub)opdracht van ons en we vereisen dat deze partijen ermee instemmen dergelijke gegevens te verwerken volgens onze instructies en in overeenstemming met dit privacyreglement en andere gewenste maatregelen over vertrouwelijkheid en beveiliging;
Als we er te goeder trouw van overtuigd zijn dat het toegankelijk maken, verwerken, gebruiken, bewaren of openbaar maken van dergelijke gegevens redelijkerwijs noodzakelijk is om (a) eventuele geldende wet- en regelgeving, wettelijke procedures of een afdwingbaar verzoek van een officiële instantie na te komen, (b) fraude, technische of beveiligingsproblemen op te sporen, te voorkomen of anderszins af te handelen en van oordeel zijn daartoe een gerechtvaardigd belang te hebben, (d) de rechten, eigendom of veiligheid van Leën, zijn gebruikers en het publiek te beschermen tegen dreigend gevaar voor zover wettelijk toegestaan of vereist, of (e) als we daartoe uitdrukkelijke toestemming van u hebben verkregen (‘informed consent’);
 
Beveiliging
Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. 

Leën treft gepaste beveiligingsmaatregelen als bescherming tegen ongeoorloofde toegang tot of ongeoorloofde aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van gegevens. Hieronder vallen interne controles van ons beleid en beveiligingsmaatregelen met betrekking tot het verzamelen, opslaan en verwerken van gegevens, alsook fysieke beveiligingsmaatregelen als bescherming tegen ongeoorloofde toegang tot systemen waarop we persoonsgegevens bewaren.
Als u bij Leën een account aanmaakt bewaren wij uw gegevens op een secure server. Leën beperkt de toegang tot persoonsgegevens tot die werknemers, contractanten en agenten van Leën die deze gegevens nodig hebben om onze diensten te beheren, te ontwikkelen of te verbeteren. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
Leën verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld en in overstemming met dit privacyreglement. We blijven ons privacyreglement met betrekking tot het verzamelen, opslaan en verwerken van gegevens controleren om er zeker van te zijn dat we alleen die persoonsgegevens verzamelen, opslaan en verwerken die zijn vereist om onze diensten te leveren of te verbeteren of die anderszins volgens dit beleid zijn toegestaan.
 
Betaalgegevens
Wanneer u producten koopt op het internet, connecteert je webbrowser met de website door een SSL (Secure Sockets Layer). SSL is een standaardprotocol voor internetencryptie.
Al uw gegevens worden gecodeerd vooraleer ze over het internet reizen, gaand naar en terugkerend van deze website. Wanneer info gecodeerd wordt, wordt ze door elkaar gehaald tussen uw computer en onze server. De info wordt op zijn beurt terug in de juiste volgorde gezet wanneer het ons bereikt heeft. Dit protocol is snel, veilig en vrijwaart dat iemand uw persoonlijke gegevens kan lezen. Desalniettemin, net zoals bij elke standaard mail, worden email die uw persoonlijke gegevens bevatten, van en naar Filofax verzonden in een niet-gecodeerd formaat.
We houden uw informatie bij voor zolang we het nodig achten om het doel te bereiken waarvoor we uw gegevens verzamelden. Bijvoorbeeld: wanneer u iets koopt op deze website kan je een account creëren of uw bestelling afronden als gast. In beide gevallen wordt uw info sowieso bijgehouden voor de periode waarin we moeten/kunnen reageren op eventuele klachten of garantie issues. De info kan ook bijgehouden worden om onze website te onderhouden of te verbeteren.
We kijken actief alle info na en verwijderen alles veiligerwijs wat niet meer wettelijk, zakelijk of klantgezien nodig is om bij te houden.
 
Datalekken
We berichten elk datalek in de database van onze website of in databases van derde partijen aan iedereen voor wie dit relevant zou kunnen zijn binnen de 72 uur na het lek als blijkt dat er gevoelige of persoonlijke info gestolen zou zijn.
 
 
Vragen en klachtbehandeling
Mocht u vragen of een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens door Alan, dan kunt u dit kosteloos en eenvoudig kenbaar maken aan Leën, op de volgende manieren:
•    Via e-mail: [email protected]
•    Via telefoon: +32 (0)476/32.64.78  (tijdens werkdagen);
•    Post: Haan 20, 1840 Steenhuffel
 
Inzage, correctie en verwijdering persoonlijke gegevens en verzet
Leën spant zich te goeder trouw in om de gebruikers van haar Website en andere betrokkenen te voorzien van toegang tot diens persoonsgegevens of anderszins inzage te verlenen in diens persoonsgegevens, om deze gegevens te corrigeren als deze niet correct zijn, of om dergelijke gegevens op verzoek te verwijderen, op te vragen of de verwerking te beperken of zich tegen de verwerking te verzetten, een en ander conform de wettelijke rechten van die betrokkene(n).
 
Leën zal de verzoeker vragen om zichzelf te identificeren voordat dergelijke verzoeken worden verwerkt. Leën weigert mogelijk dergelijke verzoeken te verwerken die op onredelijke manier herhaaldelijk of systematisch zijn, buitensporige technische inspanningen vergen, de privacy van anderen in gevaar brengen, of die praktisch gezien vrijwel onuitvoerbaar zijn. Leën deelt haar beslissing binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk aan de betrokkene mede. Deze termijn kan verlengd worden indien het verzoek complex is of vele verzoeken tegelijk binnenkomen.
 
Een weigering of verlenging is met redenen omkleed. Als u het niet eens bent met onze beslissing, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Leën voert deze service zo spoedig mogelijk uit en – voor zover zij als verantwoordelijke is aan te merken - op haar kosten, behalve als het uitvoeren van deze service buitensporige inspanningen vergt, in welk geval zij de conform de alsdan geldende wet- en regelgeving toegestane vergoeding kan vragen aan de betreffende betrokkene. In de gevallen dat Leën als verwerker in de zin van de toepasselijke wetgeving ter bescherming persoonsgegevens is aan te merken, is Leën gerechtigd een vergoeding voor de kosten van het bovenstaande in rekening te brengen.
 
Bewaartermijn
Leën bewaart persoonsgegevens als identificeerbaar gegeven zolang het nodig is voor de doeleinden waarvoor ze verzameld zijn zoals beschreven in deze privacy policy. Geanonimiseerd kunnen de gegevens eventueel langer bewaard worden door Leën.
 
Nieuwe ontwikkelingen en wijzigingen Privacy policy
Dit reglement kan van tijd tot tijd worden aangepast, om bijvoorbeeld in lijn te brengen met de alsdan geldende wet- en regelgeving. Indien deze privacy policy wordt aangepast, zal dit niet expliciet steeds aan onze klanten of sitegebruikers actief gemeld worden. We raden dan ook aan geregeld deze pagina te controleren op veranderingen in ons beleid. Elke verandering of update wordt steeds onderaan weergegeven in de changelog zodat eventuele veranderingen wel in één oogopslag zichtbaar zijn.
 
  

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »

 

 

is toegevoegd aan uw winkelwagen.

Niet op voorraad

Het gewenste aantal voor “” is niet beschikbaar.